Joomla Themes by iPage Complaints

Bericht van het bestuur

Beste leden van de VVO, beste orgelvrienden,

Gisterochtend 26 augustus bereikte ons het droevige bericht van de familie dat Koos Don is overleden.
We willen als vereniging en bestuur de familie condoleren met dit smartelijke verlies en wensen hen van harte Gods steun en nabijheid toe.

Koos is, naar onze informatie, 6 jaar bestuurslid geweest en we kennen hem als gedreven secretaris van de VVO en concourscommissie. Koos is 67 jaar geworden.

Dit voor zover de ons bekende informatie.

Het bestuur van de VVO