Orgelconcours Oude-Tonge 2018/ inschrijven

Orgel Herv Kerk Oude Tonge 5

Orgelconcours Oude Tonge -   29 september 2018

De Vereniging van Orgelvrienden heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor het concours wat in de nazomer van 2018 zal plaats vinden.

Het verplichte werk is dit jaar een lied: “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”.

De kandidaten zijn vrij om zelf een of meer variaties te kiezen over dit lied. Er zijn prachtige composities over dit lied te vinden. Daarnaast mogen zij een vrij werk ten gehore brengen. Het verplichte werk en het vrije werk mogen samen maximaal 12 minuten duren. De 3 deelnemers met het hoogste aantal punten mogen hun winnende werk ‘s avonds nogmaals tijdens het slotconcert laten horen.

Als juryleden deze keer zijn bereid gevonden overdag te jureren en ’s avonds een bijdrage te leveren aan het slotconcert : de heren Kees van Houten en Wouter van der Wilt.

De datum is enkele weken vroeger dan in voorgaande jaren, let daarom op de datum van opgeven. Deze is voor de vakantiemaanden. Laatste opgeefdatum is 29 juni 2018. Evenals voorgaande jaren kunnen deelnemers afkomstig van Goeree-Overflakkee zich een week eerder (dit keer is dat vanaf 15 juni) opgeven dan organisten van buiten Goeree-Overflakkee (vanaf 22 juni).

Download hier het deelnameformulier.


Het orgelconcours te Oude-Tonge wordt gesponsord door Stichting Paul van Hessenfonds en Stichting Wagner-de Vlugt Fonds