Hervormde kerk Sommelsdijk

Kerk Sommelsdijk klein 

Het voormalige Robbers-orgel te Sommelsdijk.

Het huidige Meere-orgel in de kerk van Sommelsdijk heeft een voorganger: een orgel dat in 1775 door Jacobus Robbers, orgelmaker te Rotterdam is gebouwd. Helaas is het bij de kerkbrand van 1799 verloren gegaan. Jammer genoeg is ook een afbeelding van dit orgel niet bekend. Wel heeft Egbertus van Eem, eind 18e eeuw organist in Dordrecht, de dispositie opgetekend. Die was als volgt:

Groot Manuaal

Praestant 16’ D
Praestant 8’ (gepolijst Engels tin)
Holpijp 8’
Fl. travers 8’
Octaav 4’
Rhoer Fluit 4’
Quint 3’
Sup. Octaav 2’
Woudfluit 2’
Flajolet 1½’
Cornet 5 st.
Mixtuur 3, 4 à 5 st. (3’)
Sexquialter 3’
Trompet 8’ B/D
Vox humana 8’

Rugpositief

Praestant 4’ (Engels tin)
Holpijp 8’
Praestant 8’ D
Fluit 4’
Gemshoorn 2’
Quint 1½’
Cornet 8’ D
Mixtuur 3, 4 à 5 st. (1 ½’)

Pedaal

Bourdon 16’ (‘het groot octaav van hout’)
Fagot 16’

3 afsluitingen, tremulant en ventiel

Ook Joachim Hess maakt in zijn verzameling disposities melding van dit orgel maar beperkt zich tot de volgende simpele opgave:

"Twee handclavieren, een vrij pedaal, op ’t manuaal 15, in ’t rugwerk 8, en in ’t pedaal bourdon 16 en fagot 16 voet, gemaakt door Robbers in Rotterdam Ao 1775."

Bronnen:

E. van Eem, Aantekening van zommige vernieuwde en verbeterde dispositiën in kerkorgelen alsmede dispositiën van enige kerk-cabinet en bureau orgels en eindelijk verscheide schetsen tot zodanige kerk en cabinet orgels van onderscheide groote (Sneek, 1970)

Joachim Hess, Dispositiën van kerk-orgelen welke in Nederland worden aangetroffen (Amsterdam, 1906)

Wim Visser