Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

Ton van dr Linden              Secretaris                                     
Martien de Vos          Algemeen bestuurslid                        
Hubèrt Westdorp Penningmeester                             
Riet Hoekman        Algemeen bestuurslid en redactie    
Krijn Padmos         Voorzitter